Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Postdoktor i interaktionsdesign med inriktning mot arbetsmiljö

Särskild ämnesbeskrivning

Inom Ergonomi och aerosolteknologi forskar vi kring samspelet mellan människan och omgivande miljö och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Detta område kallas ofta människa-tekniksystem.

Den anställde ska forska inom visualisering och interaktionsdesign.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar :

 • Forskning inom människa-maskin interaktion med fokus på användning av IoT, VR och AR i olika typer av arbetsmiljöer.
 • Medverka i Vinnovaprojektet Smarta Offentliga miljöer: (2017-2020) som leds av Lunds kommun.
 • Forskning inom VR och AR interaktion.
 • Utveckling av VR-laboratoriet på IKDC.
 • Undervisning på svenska i grundutbildningen.
 • Undervisning på avancerad och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverka med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Dokumenterad erfarenhet att arbeta i större forskningsprojekt.
 • Visad förmåga att publicera sig i vetenskaplig litteratur.
 • Tidigare erfarenhet av undervisning på grund och avancerad nivå i Interaktionsdesign och VR.
 • Deltagit i ansökan om forskningsmedel.
 • Industriell erfarenhet av att utveckla applikationer inom IoT, VR och AR.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Brett internationellt nätverk både inom industrin och inom akademin.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3471
Kontakt
 • Mattias Wallergård, Universitetslektor, +46 46 222 91 77
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Tillbaka till lediga jobb