Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid avdelningen för thoraxkirurgi söker vi nu en skicklig, ambitiös och motiverad postdoktor som kommer att anställas i professor Johan Nilssons forskargrupp (AICTS - artificial intelligence in cardiothoracic sciences). Forskargruppen driver flera stora nationella och internationella projekt vilka fokuserar på att öka förståelsen för utvecklingen av kronisk avstötning efter hjärttransplantation och vilka immunologiska och icke-immunologiska faktorer som har en avgörande betydelse. Gruppen använder artificiell intelligens (AI) för analys och modellering. Gruppen publicerar i ledande tidskrifter såsom JACC, Journal of Heart and Lung Transplantation and European heart journal.

Arbetsuppgifter:

Postdoktorn kommer huvudsakligen att arbeta med ett forskningsprojekt avseende hur icke-immunologiska och immunologiska faktorer inkl. genetiska variationers påverkan på utfallet efter en hjärttransplantation. Huvudansvaret är att utforma och bedriva forskning kretsande kring projektet, vilket bland annat innefattar att erhålla, analysera och hantera data. Vidare kommer postdoktorn ansvara för att skriva akademiska artiklar som kommer att skickas till internationella tidskrifter samt hjälpa till med att söka forskningsanslag till gruppen. Majoriteten av detta arbete ska ske självständigt och i samarbete med både interna och externa medlemmar i forskningsgruppen. Anställningen innefattar även mentorskap av doktorander och studenter på masternivå.

Behörighet:

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde (medicin, biomedicin, bioinformatik eller datavetenskap) och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder:

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Doktorsexamen (eller motsvarande) inom medicin, biomedicin, bioinformatik, eller datavetenskap avlagd för högst tre år sedan
 • Förmåga att genomföra självständig och högkvalitativ forskning, dokumenterad genom avhandling och publikationer (peer-reviewed)
 • Erfarenhet av datahantering och analys, inklusive statistik bearbetning
 • God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, inklusive kunskaper i engelska
 • Erfarenhet av mentorskap och/eller ledarskap

 Övriga meriter:

 • Statistisk genetik och bioinformatik, med erfarenhet av att kombinera multiomics dataset inklusive array- och sekvensdata för genuttryck, DNA-metylering, metabolomics och ”in silico functional annotation”
 • maskininlärning, med erfarenhet av "deep learning", gärna inom biostatistik
 • erfarenhet av överlevnadsanalys, interaktionsmodellering och prediktionsanalyser
 • erfarenhet av att arbeta med skriftspråk tex Python, i Linux miljö

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3479
Kontakt
 • Johan Nilsson/professor, +46 46 222 90 08
 • Emmy Heidenblad/HR-coordinator, +46 46 222 87 43
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-26
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tillbaka till lediga jobb