Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.


Vi söker en högmotiverad postdoktor. Sökande med internationell forskningserfarenhet och bakgrund i hematopoies uppmuntras att söka. Du kommer att välkomnas till en ungdomlig, vänskaplig och dynamisk miljö. Anställningens utformning beskrivs nedan.

Laboratorieinformation
Innehavaren av anställningen kommer att ingå i den nya forskargruppen för cell-, vävnads- och organteknik som är en del av Wallenbergcentret för molekylär medicin (WCMM LU) vid Lunds universitets medicinska fakultet (https://www.med.lu.se). Med fokus på regenerativ medicin är WCMM LU en del i en rikstäckande satsning på att stärka Sveriges ställning som en världsledande aktör inom Life Science (https://www.med.lu.se/wcmm). Forskargruppens mål är att analysera cellulära och molekylära mekanismer vid benbildning och skelettläkning. Med ett avancerat tredimensionellt odlingssystem, modifierade mänskliga stamceller som kan induceras för celldöd samt protokoll för vävnadsteknik, studerar vi brosk-, ben- och benmärgsbildning i ett mänskligt/människoliknande system. Den samlade kunskapen från dessa experiment kommer att användas för att utforma cellbaserade men cellfria extracellulära matriser för vävnadsteknisk användning vid skelettläkning. Laboratoriet bedriver i det avseendet såväl grundforskning som tillämpad forskning. Laboratoriet är placerat på Biomedicinskt centrum inom den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. För mer information se laboratoriets hemsida: www.bourginelab.com.

Arbetsuppgifter
I projektet kommer du att använda nya humana mesenkymala cellinjer som kan avdödas. De kan bilda mogna hematopoetiska benorgan (ossiklar) genom att genomgåav endokondral benbildningsprocess. Genom att inducera respektive ta bort funktioner i dessa celler kan du generera "skräddarsydda benorgan" med distinkt molekylär signatur. Du kommer sedan att analysera den funktionella organisationen av det hematopoetiska systemet och därmed ta reda på rollen för de modifierade generna.

Kvalifikationskrav
Du är nydisputerad och har doktorsexamen i för anställningen relevant ämnesområde före ansökningstidens utgång. Du söker en postdoktorsanställning för att komplettera din nuvarande kompetens/bakgrund. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet pga av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Internationell arbetslivserfarenhet, mus och/eller human hematopoes är en förutsättning för detta arbete. Du har gedigen erfarenhet av att utforma konstitutiva/inducerbara genetiska system för tillväxt/förlust avfunktioner i celler. Du har förmåga att på denna grund framställa lentivirala vektorer för transducering av mänskliga celler och genomföra funktionell karaktärisering. Synnerligen lämpad för tjänsten är den som självständigt behärskar datorprogram för kloning och tillhörande laboratorietekniker, analys av sekvenserad data samt RNA- och proteinanalys. På laboratoriet kommer du att få en gedigen utbildning i att arbeta med mänsklig cellbiologi, cell-, vävnads- och organteknik samt tredimensionella odlingssystem.

Önskvärda meriter
God kunskap i att tala och skriva engelska, flödescytometri, cellkulturarbete och förmåga att arbeta med djur krävs. Erfarenhet inom molekylärbiologiteknik såsom kloning, konstitutiv/inducerade genuttryckssystem, lentivirus, CRISP/Cas9 och inom immunofluorescens är ett plus.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3555
Kontakt
  • Paul Bourgine/biträdande universitetslektor, 046-2220771
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-06
Sista ansökningsdag 2018-11-26

Tillbaka till lediga jobb