Lunds universitet, Med fak, Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vid Avdelningen för molekylär hematologi utlyser ett doktorandprojekt (Maintenance of Native Hematopoiesis; Cellular Origins and Molecular Regulation) i biomedicin med inriktning stamcellsbiologi. Den forskarstuderande ska ägna sig åt heltidsstudier ämnade att förstå bildandet av blodceller. Detta kommer att ske genom att tillgodogöra sig tekniker för att kunna undersöka genexpression ifrån små celltal, genom att utveckla nya transgena musmodeller för att spåra ursprunget av celler ("lineage tracing") samt genom att utveckla och applicera modeller som syftar till att ta bort definierade typer av omogna blodceller. Arbetet kommer innefatta molekylära och cellbiologiska tekniker, inklusive studier i intakta djurmodeller.

Arbetsuppgifter

- Skriva artiklar och publikationer tillsammans med handledarna
- Utföra laboratorieanalyser i projektet
- Metodutveckling för projektet
- Viss undervisning kan komma att ingå
- Vissa administrativa uppdrag kan komma att ingå
- Deltaga i seminarium, exempelvis journal clubs och workshops, samt konferenser och liknande
- Deltaga i obligatoriska doktorandkurser vid avdelningen och fakulteten, samt självständigt hitta relevant övergripande grundlitteratur och projektspecifik litteratur att förkovra sig i 

Detta projekt inkluderar arbete med försöksdjur.

Kvalifikationer

Den sökande måste vara ambitiös, ha mycket god läsförståelse och skrivkunskap och ha en stor motivation för ämnet. Kunskap och dokumenterad erfarenhet i biomedicin och i humanbiologi med inriktning på stamcellsbiologi är nödvändig.

Studerande med utomnordisk grundexamen skall ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. Om vidimerat godkänt prov inte kan styrkas skall godkänt resultat i antingen ett TOEFL-test eller ett IELTS-test uppvisas. 

Önskvärda meriter

Det är särskilt meriterande om den sökande har tidigare erfarenhet av ett eller flera av de moment vilka ska tillämpas inom projektet, det vill säga erfarenhet från moderna molekylärbiologiska metoder för kloning av rekombinant DNA samt utvärdering av genexpression från begränsade provmängder, CRISPR/Cas9-medierad geneditering eller tidigare erfarenhet från studier av försöksdjur (möss). Det är också särskilt meriterande om den sökande utfört tidigare forskningsprojekt inom relevant ämnesområde (stamcellsbiologi).

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3638
Kontakt
  • David Bryder, +46462223951
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-07
Sista ansökningsdag 2018-11-21

Tillbaka till lediga jobb