Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vill du vara en del av en forskningsmiljö som arbetar med stora tekniska utmaningar för att skapa ett framtida hållbart samhälle? Då är postdoc-tjänster inom WASP Expeditions, med placering på Institutionen för reglerteknik eller Matematikcentrum/matematisk statistik, något för dig! Vi kan se spännande möjligheter genom att styra vår omgivning enbart med hjälp av vår hjärna. På senare år har så kallade brain computer interfaces (BCIs) blivit mer avancerade, både gällande algoritmer och hårdvara. BCIs som är baserade på högupplöst elektroencefalografi (EEG) har stor potential inom många olika tillämpningar. I detta projekt  kommer en feedback loop att appliceras omkring inlärningsprocessen för individens BCI. Genom att koppla ihop alla steg, såväl extrahering av parametrar från insignaldata från hjärnan som klassificering av de neurala mönstren, är målet att drastiskt reducera problemet med långa träningstider samt förbättra noggrannhet och tillförlitlighet. Med användande av olika state-of-the-art-tekniker, så som optimala tids-frekvensrepresentationer, Riemann-baserad inlärning, dual-control-teori och kognitiv modellering kombinerat med avancerade moln-tekniker är ambitionen att utveckla en effektiv plattform för nästa generations BCIs, som demonstreras inom projektet som en användarvänlig EEG BCI.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) is Sweden’s largest ever individual research program, a major national initiative for strategically basic research, education and faculty recruitment. The program is initiated and generously funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) with 2.6 billion SEK. In addition to this, the program receives support from collaborating industry and from participating universities to form a total budget of 3.5 billion SEK. Major goals are more than 50 new professors and more than 300 new PhDs within AI, Autonomous Systems and Software. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/

Arbetsuppgifter

Arbetet bedrivs i ett multidisciplinärt projekt som kombinerar statistik, reglerteknik och maskininlärning på data som insamlas från praktiska experiment med utrustning som mäter EEGsignaler. Inom ramen för anställningen ges också möjlighet till att undervisa  samt att bidra till det vetenskapliga samtalet och utvecklingen vid institutionen. Inom ramen för anställningen ingår också möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Arbetsspråk är engelska och svenska. Mycket goda kunskaper i både skriven och talad engelska är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Grund för bedömningen är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.

Vi söker en person som är flexibel och öppen, villig att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Övriga bedömningsgrunder är drivkraft och självständighet samt förmåga att knyta kontakter, kommunicera och samarbeta med kollegor inom och utom akademin. Intresse för att lära sig svenska under anställningstiden i Lund är önskvärt.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och ska avse heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt ett särskilt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). Ingångslön är 41 000 kr per månad i 2017 års löneläge.

Universitetet strävar efter jämnare könsfördelning på dessa anställningar och ser därför gärna att kvinnor söker denna anställning. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3916
Kontakt
  • Bo Bernhardsson, +46462228786
  • Karl-Erik Årzén, +46462228782
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2018-12-03
Sista ansökningsdag 2019-02-01

Tillbaka till lediga jobb