Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi söker en doktorand till projektet ” Förståelse av sötvattensrespirationens roll i kolcykeln – en omvärdering av den pelagiska respirationskvoten” (institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap), som kommer att antas till forskarutbildningen i geobiosfärsvetenskap vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter
Respiration i akvatiska system bidrar till globalt betydande koldioxidutsläpp, men beräkningar av respiration i den öppna vattenmassan (pelagialen) är osäkra. En huvudsaklig osäkerhet är kopplad till omvandlingsfaktorn RQ (respirationskvot) som används för att räkna om uppmätt respiration från syrgasenheter till koldioxidenheter. Det har länge antagits att denna kvot är 1 (att 1 koldioxidmolekyl frigörs per syrgasmolekyl som konsumeras), men nya rön tyder på att de verkliga variationerna i RQ kan vara stora och systematiska. Som doktorand i det här projektet kommer du att utföra fältmätningar kombinerat med laboratorieexperiment för att testa en rad hypoteser om hur RQ i sjöar varierar i tid och rum som en funktion av kemiska, biologiska och fysikaliska faktorer. Du kommer att tillämpa metoder inom analytisk kemi kombinerat med mikrobiella analyser och innovativa mätmetoder i fält.

Kvalifikationer

  • Vi söker en initiativrik och motiverad kandidat med geovetenskaplig bakgrund eller motsvarande, t.ex. ekolog eller geokemist, som kan arbeta självständigt mot långsiktiga mål.
  • Laboratorieerfarenhet är ett krav och goda dokumenterade färdigheter i vetenskapligt skrivande på engelska (gärna publicerade forskningsartiklar) är meriterande.
  • Sökande bör även ha dokumenterade färdigheter i kvantitativa metoder, t.ex. från kurser eller arbete inom statistik, modellering eller analys av stora dataset.
  • Sökande ska i sin ansökan inkludera en motivering till varför han/hon är lämpad att genomföra forskarutbildning och förklara på vilket sätt han/hon kan bidra till projektet. Ansökningar som saknar denna motivering kommer inte att behandlas.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-05-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/407
Kontakt
  • Martin Berggren, Universitetslektor, martin.berggren@nateko.lu.se, 046-222 17 34
  • Vendela Breeze, Personaladministratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-04
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb