Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Musikhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter och föreställningar. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Musikhögskolan i Malmö tillhör den konstnärliga fakulteten. Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande.

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna söker nu en Universitetslektor i sång

Omfattning 70 % av heltid.
Anställningen är tidsbegränsad till fem år, men får förnyas. Se vidare Högskoleförordningen HF 4 kap. 10 §, lärare inom konstnärlig verksamhet.
Tillträde 2019-08-15.
Anställningen är placerad vid Musiker- och Kyrkomusikerutbildningarna.

Anställningsintervjuer och undervisningsprov kommer att ske i vecka 22 och vecka 23.

Musikhögskolan i Malmö erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljön ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.

Arbetsuppgifter
Anställningens ämnesområde är sång med inriktning västerländsk konstmusik. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i sång på grund och avancerad nivå, inklusive diplomstudenter. Det ingår också handledning i samband med studenternas examenskonserter kopplade till studenternas självständiga arbeten, samt examination av studenter på alla nivåer. Även undervisning i kammarmusik kan ingå. Undervisningen bedrivs såväl enskilt som i grupp.

I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra masterclasses, projekt samt gästlärarbesök inom ämnesområdet. I anställningen ingår även att bedriva forskning/ konstnärligt utvecklingsarbete, samt vissa administrativa arbetsuppgifter kopplade till ämnesområdet.

Du förväntas samarbeta aktivt med kollegor inom ämnes- och verksamhetsområdet, till exempel genom att planera och samverka med verksamheter inom och utanför universitetet, nationellt och internationellt.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i sång är du som har
- examen från musikerutbildning eller annan högre utbildning i musik,
- stor erfarenhet och yrkesverksamhet i sång inom västerländsk konstmusik på mycket hög konstnärlig nivå, exempelvis som solist och/eller kammarmusiker,
- pedagogisk skicklighet, inklusive förmåga att spela piano i undervisningssituationen,
- erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som är relevanta för anställningen,
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.

För anställningen krävs också att du har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl finns kan den som anställs genomgå utbildningen under de två första åren.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen lägger vi särskilt stor vikt vid konstnärlig skicklighet, men också den pedagogiska skickligheten ges stor vikt.

Följande kommer utgöra grund för bedömning:
- god nationell och internationell nivå som konstnärlig utövare,
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet, på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
- utvecklat engagemang, drivkraft och initiativförmåga att leda och bedriva sångundervisning, liksom god förmåga att planera, strukturera och genomföra utbildning på hög nivå,
- annan yrkeserfarenhet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll.

Vidare bedöms din förmåga att delta i handledning av Musikerutbildningens studenter till konstnärlig självständighet.

Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga samt hur du genom din erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka ämnesområdet inom institutionen, samt bidra till dess framtida utveckling.

Meriterande är goda språkkunskaper inom vanligt förekommande språk i sångsammanhang som; tyska, franska, italienska förutom de nordiska språken och engelska.

Ett brett nätverk inom konstnärlig verksamhet, företrädesvis inom musik- och scenkonstområdet, är också meriterande.

Instruktioner för ansökan
Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Läs mer här:
https://www.performingarts.lu.se/anstalld/nedladdningsbara-dokument/lararanstallning-och-befordran


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 70 procent
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/522
Kontakt
  • Ann-Charlotte Carlén, prefekt, 0707 - 509 409, ann-charlotte.carlen[at]mhm.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-27
Sista ansökningsdag 2019-04-08

Tillbaka till lediga jobb