Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Omfattning
Heltid

Ämne
Energivetenskaper med inriktning mot fjärrvärme och energihushållning

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningens inriktning skall primärt vara inom smarta termiska nät, med analys och utveckling av digitala tjänster för förbättrad systemnytta och hållbara energilösningar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med industri och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Undervisning på grundläggande och avancerad nivå avser främst kurser i Energiförsörjning, Energianvändning, Energi och miljö i hållbar utveckling, Energimarknader, Avancerad energihushållning, Fjärrvärme och fjärrkyla, Projekt – Energiteknik, samt handledning av examensarbeten inom energihushållning. Undervisningsspråk i dessa kurser är svenska.

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper svensk/nordisk el- och värmemarknad.
 • Praktisk erfarenhet inom området fjärrvärmeteknik och fjärrvärmedistribution 

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

 http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/553
Kontakt
 • Magnus Genrup, +46462229277
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-04-25

Tillbaka till lediga jobb