Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Postdoktor i formuleringsteknologi med fokus på torra emulsioner

Särskild ämnesbeskrivning

Formulering rör hur man genom att kombinera olika ingredienser erhåller en produkt med önskade egenskaper. För att kunna göra detta krävs en förståelse för hur ingredienser samverkar i produkten och hur man kurtiserar nyckel egenskaper. hos formuleringen och ingresienserna. Vetenskapligt har formuleringsteknolgin vid institutionen för livsmedelsteknik sin bas i tillämpad yt och kolloidkemi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. I huvudsak kommer den aktuella tjänsten att vara en del av ett forskningsprojektet som utförs i samverkan med kompetenscentrumet Nextbioform. Forskningsprojektet görs i nära samverkan med melemarna i konsortiet vilket inkluderar företag så som Biogaia, SoBi, med flera. Arbetsuppgifterna inkluderar därför att aktivt samverka med dessa företag och att självständigt driva huvudprojektet som kommer att handla om torra emulsioner för biologiska läkemedel (proteiner och probiotiska bakterier). Dessa formuleringar är intressanta både för orala och topikala tillämpningar.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God förmåga att samverka med näringslivet
 • Hög förmåga att självständigt driva ett forskningsprojekt
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med dubbel emulsioner samt frystorkning av emulsioner
 • Dokumenterad erfarenhet av in vitro modeller för att studera digerering av emulsioner

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:.

 • Erfarenhet av att arbeta i projektform
 • Erfarenhet av att arbeta med både proteiner och microorganismer
 • Erfarenhet av frystorkning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 1 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/567
Kontakt
 • Anne Nilsson, +46 46 222 83 43
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-03-21

Tillbaka till lediga jobb