Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämne
Förpackningslogistik

Särskild ämnesbeskrivning
En viktig del inom området förpackningslogistik, är fokus kring design och utveckling av förpackningar och vilken betydelse en förpackningsdesign kan få för hållbar utveckling i försörjningskedjor. Forskningsområdet behöver utvecklas både avseende hur företag och organisationer kan arbeta med design- och utvecklingsprocesser, och också kring hur förpackningar som har utvecklats kan utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv i försörjningskedjor.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till högskolepedagogisk utbildning.


Arbetsuppgifterna innefattar:
• Forskning inom ämnesområdet.
• Ledning, planering och ansvar för undervisning på grundnivå, avancerad nivå.
• Koordinering av avdelningens kurser
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med näringsliv och samhälle i såväl forskning som utbildning.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har
• avlagt doktorsexamen eller
• uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Näringslivserfarenhet, eller erfarenhet av samverkan med näringsliv i forskning och utbildning inom forskningsområdet
• Kunskaper inom hållbar utveckling och livscykelanalys (eng. Life Cycle Analysis, LCA).

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God förmåga att självständigt utveckla och genomföra forskning.
• God pedagogisk förmåga
• God förmåga att planera, leda och genomföra undervisning på masternivå
• God förmåga att samverka med omgivande samhälle i såväl forskning som utbildning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och samverkan inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Av särskild betydelse är kunskaper inom hållbar utveckling och LCA analys.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:
http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i förpackningslogistik

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:
• Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• Pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:
• God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
• Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
• Kunna visa på forskning utifrån eget ansvar och egna idéer i samarbete med forskargruppen.
• Förmåga att aktivt och självständigt söka extern finansiering
• Förmåga att handleda/biträda i handledning av studenter på olika nivåer
• Förmåga att leda, utveckla, planera och koordinera utbildningsaktiviteter
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och med andra forskare.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt erfarenhet från samverkan med omgivande samhälle.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet inom forskning och utbildning.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/662
Kontakt
  • Annika Olsson, professor, +46 70 522 45 69.
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-04-04

Tillbaka till lediga jobb