Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds tekniska högskola söker en postdoktor med inriktning mot tvärvetenskapliga studier av en klimatomställning av industrin i Sverige, effekterna på de globala hållbarhetsmålen (SDG), och en analys av styrning av industrin mot en klimatomställning.

Anställningen kommer att vara placerad vid Institutionen för teknik och samhälle, Avdelningen för miljö- och energisystem (IMES). IMES är en tvärvetenskaplig avdelning som bedriver forskning och undervisning kring samspelen mellan energi, miljö, teknik, system, ekonomi och hållbar utveckling.

Forskningen finansieras av OPTIMISM-projektet ”Opportunities for Climate Mitigation and Sustainable Development”, som är ett projekt inom det internationella forskningsprogrammet Towards a Sustainable Earth (TaSE). Forskningen kommer att utföras i samarbete med andra forskare på Lunds universitet, och ett internationellt konsortium från Storbritannien, Japan och Indien.

Syftet med OPTIMISM-projektet är att analysera relationerna mellan en klimatomställning och de övriga globala hållbarhetsmålen i ett antal olika sektorer. IMES roll är att studera klimatomställning inom industrisektorn vilket inkluderar en genomgång av färdplaner in EU och Sverige, en analys av de systemeffekter en klimatomställning har på hållbarhetsmålen, och en analys av möjliga styrmedel för en omställning.

Ämne

Miljö- och energisystem, med inriktning på klimatomställning av industrin och de globala hållbarhetsmålen

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

 Postdoktorstjänsten kommer att inkludera 70% deltagande i OPTIMISM-projektet samt 30% deltagande i annan forskning och undervisning på avdelningen.

 Som postdoktor kommer du att arbeta i nära samarbete med kollegor på IMES (Lars J Nilsson, Jamil Khan) och samverka med forskare från Lund och internationella partners.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Sökande ska ha för ämnesområdet och arbetsuppgifterna relevant forskarutbildning och doktorsexamen.
 • Teknisk eller samhällsvetenskaplig grundexamen är önskvärd, samt erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vi anställning av postdoktor skall följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • God analytisk förmåga samt förmåga att förstå och tillgodogöra sig olika ämnesmässiga perspektiv.
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig forskning kring omställning
 • God förmåga till samarbete i projekt över ämnesgränser
 • Förmåga till samverkan med industri och omgivande samhälle

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 1. Personligt brev.
 2. CV.
 3. Kopia på ditt grund- och doktorsexamensbevis och tagna kurser.
 4. Lista över publikationer.
 5. Upp till 3 stycken representativa publikationer.
 6. En plan eller reflektion (cirka 1 sida) som visar hur den sökande ser på uppgiften (se länk för en beskrivning av projektet, särskilt Task 2 on pp. 5-6) http://miljo.lth.se/forskning/ongoing-research-projects/optimism/
 7. Två rekommendationsbrev från akademin.
 8. Intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för tjänsten, exempelvis policyarbete.

Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/720
Publicerat 2019-03-01
Sista ansökningsdag 2019-03-22

Tillbaka till lediga jobb