Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst.för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Denna meriteringsanställning är placerad vid institutionen för translationell medicin i forskargruppen för medicinsk strålningsfysik. Forskargruppen har fått ett forskningsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att ta fram en modell för hur områden som drabbats av radioaktivt nedfall ska återställas. Ett led i detta projekt är att, inom ramen för den här tjänsten, ta fram matematiska modeller för hur extern bestrålning till boende kan minskas genom saneringsinsatser.

Arbetsuppgifter

 • Genomföra datorsimuleringar av olika bestrålningsgeometrier som är relevanta för situationer med radioaktivt nedfall i tätbebyggda områden.
 • Genomföra datorsimuleringar av responsen hos olika detektorsystem för persondosimetri och miljödosimetri förknippade med övervakning och uppföljning av boende och personal i nedfallsdrabbade områden.
 • Ta fram viktberoende doskoefficienter för internupptag av gammastrålande radionuklider baserade på tabellerade data i referenslitteratur.
 • Delta i undervisning och övningsuppdrag från svenska myndigheter (t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten) och från internationella nätverk för stråldosimetri (t.ex. EURADOS).
 • Delta i och utforma kursverksamhet med datorsimulering och beräkning av stråldoser och detektorrespons.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen (PhD) i strålningsfysik med inriktning mot omgivningsradiologi eller motsvarande doktorsexamen krävs
 • God erfarenhet av datorberäkningar (som t.ex. Monte-Carlo-simuleringar) av externa strålfält är särskilt meriterande
 • God publikationshistorik som försteförfattare av reviewgranskade arbeten är meriterande

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (daterat 2008-09-04).

Lön baseras på medicinska fakultetens rekommenderade ingångslön för disputerade forskare (STYR 2018/1095).

Tillträde snarast.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-05-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/815
Kontakt
 • Christopher Rääf, forskargruppsledare, +4640331145
 • Sandra Klinth, personalsamordnare, 040-391031
 • Lars E Olsson, forskargruppschef, +4640331728
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-08
Sista ansökningsdag 2019-04-22

Tillbaka till lediga jobb