Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Särskild ämnesbeskrivning Denna anställning kommer att fokusera på en specifik aspekt av aerosolforskning: experimentella iskärnbildningsstudier. Det handlar om instrumentkaraktärisering, provtagning av omgivande aerosolpartiklar i fält och offlinemätning av iskärnbildning.

Tjänsten är knuten till den forskargrupp inom avdelningen för Kärnfysik (Fysiska institutionen, LTH) som bedriver forskning kring atmosfäriska aerosoler och deras roll för klimatet och hälsoeffekter. Tjänsten involverar nära samarbete med forskare vid Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap.

Vi söker en forskare på postdoktor-nivå som ska bidra till ett större projekt om effekterna av isnukleerande partiklar på molnegenskaper. Fokus för denna anställning är experimentella aspekter medan partners kommer att ta itu med modelleringsaspekter på olika skalor. Projektet är i samarbete med forskare vid Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, Oslo Universitet och NASA.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer att arbeta experimentellt inom det ovan beskrivna projektet med särskild inriktning på isnukleering av atmosfäriska aerosolpartiklar, som kommer att samlas in i olika miljöer. Mätningarna kommer att utföras med ett ’cold stage’ (offline) och potentiellt online med en kontinuerlig flödesdiffusionskammare (CFDC). Postdoktorn förväntas hjälpa till med handledning av studenter. Administration, undervisning och utåtriktad kommunikation i samband med arbetsuppgifterna ovan är också en del av arbetet.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av experimentellt forskningsarbete rörande aerosoler och/eller isnukleering.
 • Demonstrerad förmåga att publicera i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av aktuell postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av experimentellt fältarbete rörande atmosfäriska aerosoler.
 • Erfarenhet av experimentella studier av isnukleering är mycket önskvärd.
 • Erfarenhet av att analysera aerosol-dataset är önskvärd.
 • Erfarenhet av att programmera och använda mjukvara för styrning av instrument och utvärdering av data är önskvärd.
 • Körkort för personbil är inte ett krav, men är önskvärt med tanke på fältarbetet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/820
Kontakt
 • Thomas Bjerring Kristensen, +462220534
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-15
Sista ansökningsdag 2019-05-13

Tillbaka till lediga jobb