Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Bibliotek och IKT

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Biblioteks- och IKT-enheten (BIKT) har under fakultetsstyrelsen till uppgift att tillförsäkra fakultetens medarbetare och studerande en god informationsförsörjning. Enheten skall tillhandahålla ett kostnadseffektivt och välfungerande stöd för informations- och kommunikationsteknologi inom fakulteten. Planering av verksamhetens utveckling skall göras i nära samråd med fakultetsledningen och våra användare. Enheten strävar efter att förbli en lättillgänglig, kommunicerande och relevant stödorganisation och att i möjligaste mån förlita sig på och samarbete kring universitetsgemensam infrastruktur i strävan att ge relevant och resurseffektivt stöd.

Kravprofil

Vi söker en driftschef till Bibliotek & IKT med uppdraget att målinriktat leda och utveckla verksamheten för avdelningen inom stöd till forskning samt utbildning och lärande. Tjänsten är direkt underställd Bibliotek & IKT enhetschefen och innehavaren, tillsammans med driftschef för verksamhetsnära IT-stöd, kommer att ingå i stödverksamhetens ledningsgrupp. Vår strävan efter att erbjuda lättillgänglig, kommunicerande och relevant stöd ställer höga krav på samförståelse och god kommunikation mellan enhetens avdelningar.

Arbetsuppgifter

 • Du leder och utvecklar avdelningen tillsamman med avdelningens medarbetare så att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Avdelningen hanterar många varierade arbetsuppgifter och du leder arbetet med hjälp av enhetens tjänstekatalog, rollbeskrivningar och arbetsbeskrivningar.
 • Du ansvarar för drift av ett kvalificerat, verksamhetsnära stöd för studenter, forskarstuderande, forskare och lärare inom disciplinen medicin med ett vetenskapligt förhållningssätt och akademiskt perspektiv.
 • Du följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål och vidtar eller föreslår nödvändiga åtgärder vid avvikelser.
 • Du deltar i planering och utveckling av stödet för fakultetens medarbetare och studenter.
 • Du har personalansvar för medarbetare samt ansvar för budget knuten till avdelningen.
 • Du leder en avdelning med 20 kvalificerade medarbetare.
 • Du synliggör och stödjer medarbetarna, förmedlar helhetssyn och inspirerar till engagemang och delaktighet.
 • Du ansvarar för att medarbetarna får kontinuerlig kompetensutveckling. 
 • Du har ansvar för att tillsammans med din avdelning skapa bästa möjliga förutsättningar för ett nära och gott samarbete med interna och externa samarbetspartners.
 • Du kommer att verka i en miljö där du bidrar med både operativt och strategiskt arbete.

Kvalifikationer

För anställningen krävs att

 • du har en bibliotekarieexamen.
 • du har erfarenhet av forskningsprocessen, vetenskaplig publicering, bibliometri, litteratursökning, forskningsdatahantering och kommunikation.
 • du har dokumenterad pedagogisk erfarenhet, både teoretisk och praktisk.
 • du har god förmåga att utrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift.
 • du har erfarenhet av att arbeta mot internationella forskargrupper.
 • du har ledarerfarenhet från likvärdig roll och erfarenhet av att leda en grupp med flera olika kompetenser.
 • du är van att arbeta strategiskt med verksamhetsutveckling och förändring.

Meriterande är

 • doktorsexamen.
 • förtrogenhet med IT-relaterade frågor och även ett eget intresse för ytterligare utveckling av dessa.

 Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom

 • att du ser vikten av och värdesätter en nära dialog och samverkan med dina medarbetare och de fackliga representanterna.
 • att du är strategisk och har ett brett perspektiv på frågor kring stöd till IT som gör att du ser saker ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv.
 • att du är en tydlig och kommunicerande ledare med en vilja till att delegera och ge medarbetare stort förtroende.
 • att du är målmedveten och prestigelös och tar tillvara på dina medarbetares kreativitet och engagemang.

Vi förutsätter att du är initiativrik, resultatinriktad och att du är en god lyssnare och kommunikatör som värdesätter dialog och samarbete.

Vi uppskattar att du är utåtriktad och serviceinriktad, flexibel, initiativtagande samt problemlösande. Du är van att arbeta strukturerat. Vi erbjuder ett utmanande arbete som växer och där kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan komma att tillämpas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1039
Kontakt
 • Colm Doyle, +46 46 222 02 92; colm.doyle@med.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-02
Sista ansökningsdag 2019-04-22

Tillbaka till lediga jobb