Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter
Translationell cancerforskning inom området ovarialcancer. Projektet är fokuserat på att identifiera genetiska förändringar kopplade till tumörinitiering och evolution samt tidig detektion av ovarialcancer.

Bioinformatiska analyser av sekvenseringsdata (DNA/RNA) och droplet digital PCR samt tolkning av resultat och artikelförfattande kommer att vara huvudsakliga arbetesuppgifter i anställningen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i bioinformatik, beräkningsbiologi eller liknande.
Magister- eller kandidatexamen inom cancerforskning eller liknande.

 • Dokumenterad erfarenhet av analys av NGS-data, genexpressionsdata, SNP-data inom cancerområdet.
 • Dokumenterad erfarenhet av programmering i R och/eller Python.
 • Dokumenterad erfarenhet av cancerforskning med metoder inom DNA/RNA-sekvensering, microarrays.
 • Dokumenterad erfarenhet av att sammanställa och författa vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter (förstaförfattare).
 • Flytande engelska i tal och skrift

Meriterande

 • Genomgångna kurser i biostatistik, systembiologi, high-throughput data analysis.
 • Tidigare internationell erfarenhet (doktorand och/eller post doc-nivå).
 • Erfarenhet av analys av TCGA-data.

Sökande förväntas vara kreativ, ambitiös och motiverad, bra gruppspelare och ha god kommunikationsförmåga.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.  

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.   Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1143
Kontakt
 • Ingrid Hedenfalk/universitetslektor, 046-2220652
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-04-02
Sista ansökningsdag 2019-05-01

Tillbaka till lediga jobb