Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Kravprofil

Krav: Den sökande måste Masterexamen från biomedicin, medicinska vetenskaper, bioteknik eller molekylärbiologi. Sökanden måste ha bred erfarenhet av tekniska färdigheter, inklusive cellkultur av humana celler, immunocyto- och histokemi. Sökande måste vara erfaren inom datorprogram som Word, Excel, Photoshop och GraphPad Prism samt tala flytande engelska och vara en bra team player. Meriterande: Tidigare erfarenhet i lab under en längre tid är prioriterande. Erfarenhet av elektrofysiologi, calcium imaging eller iDISCO är en fördel liksom erfarenhet av in vivo arbete med gnagare samt operationer och vävnadspreparation. En hög grad av motivation, vetenskaplig kreativitet och självständighet efterfrågas. 

Arbetsuppgifter

Cellodlingar, viruspreparationer samt RNAsekvensering. Elektrofysiologiska mätningar, både från cellkulturer och vävnadssnitt med patch-clamp teknik. Registrering av grundläggande elektrofysiologiska egenskaper av såväl transplanterade stamceller som omprogrammerade celler samt analys av data.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 190701
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1146
Kontakt
  • Malin Parmar, 046-2220620
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-28
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb