Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskningen kommer att bedrivas inom projektet ”Nya molekylära mekanismer bakom diabeteskomplikationer”. Kardiovaskulära komplikationer och njurkomplikationer är de främsta orsakerna till sjuklighet och dödsfall hos diabetiker. Med tanke på den stigande förekomsten av diabetes (förväntas uppgå till 700 miljoner människor i världen 2025), behöver vi förhålla oss till en befolkning som blir alltmer sjuk på grund av terapeutiska begränsningar, med en dödlighet som överstiger de flesta cancerformer. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera mekanismer och signalvägar som ligger bakom initiering och progression av diabeteskomplikationer och som kan bli måltavlor för nya läkemedel.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften är att bedriva forskning. Som biträdande forskare kommer du att arbeta tillsammans med andra medlemmar i enheten för diabeteskomplikationer (https://www.ludc.lu.se/research/diabetic-complications). Vår grupp leder och deltar i flertalet nationella och internationella konsortia som studerar diabetes, diabeteskomplikationer och kardiovaskulära sjukdomar. Kandidaten kommer att arbeta i gränslandet mellan grund- och translationell forskning och han/hon förväntas ha utmärkta kommunikationsfärdigheter, vara villig att interagera med andra forskare och bidra till enhetens och centrets gemensamma mål.

 Arbetet innebär användning av en stor repertoar av experimentella metodiker som är väletablerade i vårt laboratorium. Förväntade arbetsuppgifter anges, men är inte begränsade till listan nedan:

Arbete med försöksdjur inklusive avel, genotypning och fenotypning av olika sjukdomsmodeller (gnagare), såväl som funktionella in vivo studier/

läkemedelsinterventionsstudier. Longitudinella mätningar av blodtryck och endotelfunktion, glukos- och insulintoleranstester, insamling av blod och urin samt studier där metabola burar används.

Hantering av biologiska prover tagna från djur och människa (blod, urin, celler och biopsier), DNA-, RNA- eller proteinextraktion för vidare analys eller preparation av prover för snittning och histologi/immunohistokemi/immunofluorescence. Mikroskopi (t.ex. fluorescens, konfokal, EM) och stereologiska tekniker för kvalitativ och kvantitativ bildanalys och för realtidsstudier.

Grundläggande cell- och molekylärbiologiskt arbete, inklusive western-blot, ELISA, RT-PCR, geneditering, kloning, cell- och organkulturer (t.ex. proliferation, migration, apoptos, differentiering av cirkulerande endotelprogenitorceller).Deltagande i planering och studiedesign tillsammans med PI och gruppmedlemmar

Presentation av forskningsresultat vid seminarier, konferenser och andra relevanta sammanhang (både muntligt och skriftligt).

Bidra till anslagsansökningar, rapportering av beviljade forskningsmedel och till att skriva etiska tillstånd.

Administration som är relaterat till arbetsuppgifter listade ovanför (kan inkludera beställning av reagenser, ta hand om utrustning och serviceavtal)

Handledning av studenter på grund- och avancerat nivå som är engagerade i projektet.

Kvalifikationer


Den sökande måste ha en PhD eller en internationell examen som bedöms motsvara en PhD, inom tjänstens ämnesområde och som inte har erhållits mer än tre år före sista datum för ansökan. Under särskilda förhållanden kan doktorsgraden ha erhållits tidigare.

 Ytterligare krav:

Relevant forskningsbakgrund och erfarenhet av kardiovaskulär-, njur- och diabetesforskning

Forskningsbakgrund som är relevant för projektets forskning och arbetsuppgifter

Stark publikationslista (åtminstone ett första författarskap i en internationellt erkänd tidskrift inom ämnesområdet)

Dokumenterad skicklighet i muntlig och skriftlig engelska

Dokumenterade färdigheter inom biostatistik och erfarenhet av t ex beräkning av statistisk styrka och användande av programvara för grundläggande statistiska analyser

Intresse att lära sig nya tillvägagångssätt och metoder som kan inkludera användande av modern och avancerad utrustning.

Erfarenhet av arbete i en internationell miljö

Utsökt muntlig och skriftliga kommunikationsfärdigheter.

 

 Utvärderingskriterier och andra kvalifikationer

Detta är en karriärutvecklingstjänst som fokuserar på forskning. Tjänsten är avsedd som ett tidigt karriärsteg och utvärderingen av sökande kommer huvudsakligen baseras på forskningskvalifikationer och forskningspotential. Särskild tonvikt kommer att läggas på färdigheter inom forskningsämnet, en god förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet och goda analytiska förmågor och förmåga att förstå och tillgodogöra sig olika forskningsperspektiv.

Vi kommer även uppmärksamma personliga egenskaper och förespråka individer som är flexibla, sociala, vana att arbeta gemensamt, ta initiativ och är vana vid god dokumentation av forskningsarbete. Hänsyn kommer även att tas till hur den sökandes erfarenheter och förmågor kompletterar och förstärker pågående forskning inom enheten, och hur väl de kommer att bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas 2019-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-05-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1184
Kontakt
  • Maria Gomez, +4640391058
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-04-23

Tillbaka till lediga jobb