Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Lunds universitet ledigkungör en visstidsanställning som universitetsadjunkt i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap med inriktning mot entreprenöriell marknadsföring och mångkulturellt företagande. Anställningen omfattar heltid under 2 månader och innebär anställning vid Lunds universitet, med placering vid Sten K Johnson centrum för entreprenörskap, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship bildades 2012 och består idag av ett 20-tal medarbetare som bedriver forskning och utbildning vid Lunds universitet. Centret har varit lyckosamt i termer av beviljade projektansökningar och behöver därefter förstärka främst utbildningsverksamheten under en 2-månadsperiod. Den ordinarie utbildningsverksamheten behöver förstärkning inom entreprenöriell marknadsföring och två̊ utbildningsprojekt är inriktade mot entreprenörskap i mångkulturella och/eller invandrarföretag.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar primärt undervisning, men viss forskning och administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen sker främst på grundnivå och i projekt, men även på avancerad nivå. Innehavaren av anställningen förväntasaktivt medverka i Centrets olika verksamheter.

Kvalifikationer
För anställning krävs erfarenhet och kompetens främst avseende undervisning men också gällande forskning inom området entreprenörskap med inriktning på entreprenöriell marknadsföring och mångkulturella och/eller invandrarföretag.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Därtill krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Vid bedömningen av de sökande kommer goda ämneskunskaper i enlighet med inriktningen ovan att utgöra grunden. Givet att en del av undervisningen kommer att bedrivas på avancerad nivå är en licentiatexamen meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid sökandes pedagogiska erfarenhet och kvalifikationer inom ämnesområdet, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av studentorienterad pedagogik är meriterande, liksom erfarenhet av eget företagande. Även administrativ förmåga, samt graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället vägs in i bedömningen. Den sökande ska kunna visa god samarbetsförmåga, samt egen drivkraft och förmåga att initiera och genomföra projekt. Då undervisning primärt kommer att ske på engelska krävs utmärka kunskaper i detta språk.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet, kompetens och personliga lämplighet kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom Ekonomihögskolan.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas 2019-10-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1243
Kontakt
  • Matts Kärreman, universitetslektor, +46 46 222 01 91
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-02

Tillbaka till lediga jobb