Lunds universitet, Humaniora och teologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetsadjunkt i digitala kulturer, 30% med placering tills vidare vid institutionen för kulturvetenskaper.

Ref nr: 2019/1260

Tillträde: 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse 

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Monica Libell (tel. 046-222 0948, (Monica.libell@kultur.lu.se). Avdelningsansvarig Hanna Carlsson (046-222 31 34 gabriella.nilsson@kultur.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (046-222 7224, lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Anställningen är placerad vid avdelningen för ABM och digitala kulturer. Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundnivå inom kandidatprogrammet i digitala kulturer samt utbildning i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi från grundnivå upp till masternivå. Avdelningen erbjuder även forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap samt bedriver forskning inom en rad olika områden med bäring på digitala frågor och kulturarvssektorn.

Kandidatprogrammet i digitala kulturer vänder sig till studenter som vill utforska kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Under utbildningen lär sig studenterna att utveckla digitala strategier, arbeta i olika digitala produktionssammanhang samt utforska nya sätt att förmedla kultur. Inom programmet utvecklar man både humanistisk och teknisk kunskap för att kunna agera som en förmedlande länk mellan olika aktörer inom kulturbranschen men även andra sektorer.De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning inom avdelningens kandidatprogram. Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även ledning, planering, kursansvar och kursadministration samt handledning. I förlängningen kan avdelningsansvar bli aktuellt. Eftersom institutionen består av nio olika avdelningar kan undervisning och handledning också bli aktuellt inom närliggande ämnen. Innehavaren förväntas även aktivt delta i institutionens gemensamma verksamhet.

Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav. Huvuddelen av undervisningen sker dock på svenska, varför förmåga att skriva, läsa och tala svenska (alt. danska eller norska) är ett krav redan från anställningens början.

 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet.
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

 

Grund för bedömningen är:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

 

Särskilt meriterande (i fallande ordning) är:

 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i grafisk formgivning, visuell  kommunikation, webbdesign, webbstandarder och webbpublicering,
 • förmåga att förankra undervisningen i kulturella och samhälleliga sammanhang.

 

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två pdf-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

 

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst fem uppsatser/publikationer vardera för bedömning. (Uppsatser/publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1260
Kontakt
 • Monica Libell / prefekt, +46 46 2220948
 • Hanna Carlsson / avdelningsansvarig, +46 46 2223134
 • Lena Kandefelt, +46 46 2227224
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-04-10
Sista ansökningsdag 2019-05-08

Tillbaka till lediga jobb