Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Denna tidsbegränsade anställning som doktorand är placerad i institutionens forskargrupp för medicinsk strålningsfysik.

Arbetsuppgifter

Doktorander följer individuellt upprättad studieplan.

Syftet med projektet är att utvärdera och undersöka syntetisk mammografi via kvantitativa och kvalitativa metoder, där det övergripande målet är att avgöra hur väl syntetisk mammografi fungerar som komplement eller ersättning till konventionell mammografi och brösttomosyntes. I det föreslagna projektet ska vi undersöka om syntetiska mammogram är tillräckligt bra för att ersätta konventionella mammografibilder. Doktoranden kommer att vara nära knuten till arbetet i den tvärvetenskapliga forskargruppen LUCI (Lund University breast Cancer Imaging) som består av forskare från främst medicinsk strålningsfysik och diagnostisk radiologi vid institutionen för translationell medicin. Doktorandens arbetsuppgifter kommer innefatta att förbereda och utföra granskningsstudier, samt samla in och analysera resultaten. Dessutom kommer artificiell intelligens integreras i de syntetiska mammogramen för att förstärka dessa.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning om minst 300 hp, dvs avlagd examensom sjukhusfysiker inom sjukhusfysikerutbildningen, eller motsvarande, krävs.

Önskvärda meriter omfattar tidigare erfarenhet av forskningsarbete med hjälp av granskningsstudier inom röntgendiagnostik med inriktning brösttomosyntes och syntetisk mammografi. Särskilt meriterande är praktiska och teoretiska kunskaper inom medicinsk bilddiagnostik och bildfysik, granskningsstudier med ViewDEW, programmering i MATLAB samt tidigare erfarenhet med Siemens Mammomat Inspiration röntgenutrustning för mammografi.

Behörighet till forskarutbildning

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motrande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

  • Tidsbegränsad anställning fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap 7 §.
  • Lön enligt fakultetens lönestege för doktorander.
  • Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1378
Kontakt
  • Anders Tingberg, huvudhandledare, +46 40 33 11 55
  • Sandra Klinth, personalsamordnare, +46 40 39 10 31
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-02

Tillbaka till lediga jobb