Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Doktoranden avses att forska kring mänskliga fettcellers samspel med cancerceller och bakterier. Övervikt har påvisats kunna ge försämrad cancerprognos, därmed kommer samverkan mellan leukemiceller och fettceller att undersökas. Utöver detta kommer samspelet mellan bakterien Staphylococcus aureus och fettceller att studeras, för att bättre förstå hur vår microbiota kan påverka vår metabolism.   

Arbetsuppgifter

Doktorsutbildningen kommer bestå av laborativt arbete såsom att odla humana celler och cellinjer, genomföra olika biokemiska assays såsom Western blotting och ELISA, samt rapportering av forskningsresultat.

Kvalifikationer

Krav

Master i molekylärbiologi eller motsvarande. Kompetens krävs speciellt inom biokemi och cellbiologi, erfarenhet av arbete med primära humana fettceller och cellodling samt analys av proteinexpression är ett krav. Likaså erfarenhet av mikroskopi och immuno histokemi.

Meriterande

God kunskap inom mikroskopi och grundläggande molekylära analysmetoder är meriterande, likaså är erfarenhet av ”drug assays”.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Startdatum enligt överenskommelse.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1381
Kontakt
  • Karin Lindkvist, professor, +46 73 422 27 86
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tillbaka till lediga jobb