Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, humanekologi och urban och social geografi samt GIS. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Arbetsuppgifter:
Forskaren kommer att arbeta inom tre projekt. Det första forskningsprojektet är ”Where does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions (GONST)” som finansieras av NordForsk, Nordic Innovation och Nordic Energy Research. Projektet drivs i samarbete med Aalborg University, DTU, University of Tampere , SINTEF och NIFU. Det övergripande målet med projektet är att förstå varför vissa regioner går framåt när det gäller övergångsprocesser mot grön tillväxt medan andra släpar efter. Metodiskt utnyttjar projektet en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder för att studera humankapital (WP2), teknisk specialisering (WP3), institutionellt entreprenörskap (WP4) och policyinlärning (WP5) för systembyte och ny vägutveckling mot grön tillväxt (WP6).

Det andra forskningsområdet är i samband med det MISTRA-finansierade forskningsprojektet "STEPS - Sustainable Plastics and Transition Pathways". Projektet drivs i samarbete med forskare från olika avdelningar vid Lunds universitet tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och Swerea IVF. Det övergripande målet med STEPS är att inneha en nyckelroll för att initiera och påskynda övergången till hållbar plast genom att stärka kunskapen och forskningsbasen för teknik- och produktutveckling och innovation samt utveckla och utvärdera viktiga nischprodukter med industripartner. Målet är även att analysera hållbarheten samt de institutionella och politiska konsekvenserna av potentiella övergångsbanor.

Det tredje projektet är i samband med BioTop och koordineras av ett center på Bremens universitet och finansieras av Federal Ministry of Science and Education. Det övergripande målet med projektet är att kartlägga de olika svenska initiativen inom bioekonomi och förstå hur regeringen startar utvecklingen mot hållbar bioekonomi. Särskilt intresse läggs vid att undersöka hur marknad, system och transformationsfel mot bioekonomi kan identifieras och hur den nya politiken kan minska pågående fel och främja integration.

Kvalifikationer och bedömning:
För att vara aktuell för anställningen skall du:
- Ha en doktorsexamen inom ett relevant område såsom ekonomisk geografi och/eller innovationsstudier
- Erfarenhet av att utföra analyser med hjälp av technological innovation systems (TIS) ramverket
- Flytande engelska i både tal och skrift är ett krav
- God kännedom om grön tillväxt, den svenska kontexten och bioekonomi är meriterande

Sökanden måste kunna visa dokumenterad forskningsexpertis inom området genom  doktorsavhandlingen och / eller andra publikationer. Ansökningarna kommer att bedömas primärt utifrån kvalitén på tidigare forskningsresultat och dess koppling till de tre projekten och dess forskningsområde samt andra kvalifikationer som styrker sökandes forskningsförmåga.

Ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
1. CV
2. Kopior av betyg och examensbevis
3. Förteckning över publikationer
4. Upp till 3 representativa publikationer (t.ex. doktorsavhandling och akademiska uppsatser)
5. Namn och kontaktuppgifter för två akademiska referenser
6. Redovisning av annan erfarenhet och kompetens som är relevant för positionen t.ex. policyarbete.

Ansökningar som inte innehåller samtliga handlingar kommer inte att övervägas.

Innehavaren av anställningen förväntas vara närvarande på arbetsplatsen, dvs i Lund. Anställningen är en visstidsanställning på 16 månader med start den 1 september.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1622
Kontakt
  • Teis Hansen, teis.hansen@keg.lu.se
  • Agnes Andersson Djurfeldt, agnes.andersson_djurfeldt@keg.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-07
Sista ansökningsdag 2019-05-17

Tillbaka till lediga jobb