Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor i svenska för ett vikariat på 85%. Anställningen omfattar perioden 2019-06-01–2019-12-31.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %) av anställningens omfattning.

Undervisning på följande delkurser ingår under hösten 2019:
Svenska språket i vår egen tid (120 timmar, SVEA11)
Tala, skriva, övertyga (120 timmar, SVEA11)
Textanalys och respons (80 timmar, ämneslärarutbildningen, ÄSAD04)
Akademiskt skrivande för studerande med utländsk bakgrund (140 timmar, sommarkurs, SVEF26)
Svenska för utländsk personal (134 timmar, SFU)

Goda och väl dokumenterade kunskaper i svenska språket/nordiska språk är en förutsättning för att komma i fråga för vikariatet.

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Meriterande för vikariatet är avlagd doktorsexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne, tidigare undervisningserfarenhet från grundkurser i ämnet svenska/nordiska språk och handledning av uppsatser inom lärarutbildning. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Katarina Lundin och studierektor Lena Larsson.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 85
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1634
Kontakt
  • Lena Larsson, 046-222 83 74 / lena.larsson@nordlund.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-05-06
Sista ansökningsdag 2019-05-17

Tillbaka till lediga jobb