Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i matematik med inriktning mot struktur och rörelseskattning med bilder, radio och ljud.

Arbetsuppgifter
Forskning i datorseende, kartering och positioneringsalgoritmer från bilder, ljud och radio. Fokus blir på metodutveckling för att skatta struktur och rörelse med olika sorters indata. Tillämpningarna finns t ex för inom- och utom-hus kartering och navigering. 

Forskningen föregår i nära samarbete med forskare vid institutionen för reglerteknik och institutionen för elektro- och informationsteknik vid den tekniska fakulteten (LTH) av Lunds universitet. Projektet är finansierat av MAPCI (Mobile and Pervasive Computing Initiative) vid Lunds Universitet inom ramen för deras satsning på Lunds Positioneringslabb. 

I anställningen ingår också undervisning inom grundutbildningen.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vidare krävs att den studerande uppnått en kunskapsnivå inom matematik som svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrund
Den sökande ska ha goda kunskaper i matematik och dess tillämpningar inom teknik, samt god förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper i ämnet och dess tillämpningar. Erfarenhet av tillämpningar av matematik inom datorseende, bildanalys, ljudanalys är meriterande. Programmeringsvana är meriterande.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2015/299
Kontakt
  • Karl Åström, professor, 046-2224548, kalle@maths.lth.se
Publicerat 2015-04-09
Sista ansökningsdag 2015-04-30

Tillbaka till lediga jobb