Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Detta doktorandprojekts mål är matematisk modellering av och skattning för livslängdsdata, och andra komplexa data, samt tillämpning av dessa metoder på data vid Lunds Universitets Diabetes Centre, CRC, UMAS, Lunds Universitet. Det huvudsakliga forskningsmålet är modellering och skattning av kausala samband, av både genetiska och miljöfaktorer, på mortalitet och morbiditet, med användande av metoder från grafiska modeller, såsom instrumentella variabler och mendelisk randomisering, för komplexa data, såsom överlevnadsdata.

Doktoranden kommer att placeras på Centrum för Matematiska Vetenskaper, och forskningen kommer att utföras i samarbete med gruppen ledd av Marju Orho-Melander på CRC, Lunds Universitet.

Doktorandprojektet kommer att handledas av: Dragi Anevski, Matematikcentrum, Lunds Universitet (Huvudhandledare), dragi@maths.lth.se, +46 (0)730 794241

Marju Orho-Melander, Lunds Diabetes Centrum, Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet (Bihandledare), marju.orho-melander@med.lu.se, +46 (0)40 391210

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematisk statistik har den som med godkänt resultat genomgått läskurser om minst 60 högskolepoäng i matematiska ämnen, varav minst 30 högskolepoäng i matematisk statistik. Ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng krävs. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga villkor
Den sökande måste ha en masterexamen i Matematik eller Matematisk Statistik, senast tre månader efter 1/10 2015. Sökande med kurser i eller kunskap om Empiriska Processer samt med kunskaper på doktorandnivå i Inferensteori och i överlevnadsanalys ges förtur.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Urval bland sökande som uppfyller kraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande.

Följande urvalsprinciper tillämpas:
Uppnådda studieresultat på kurser på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande nivå. Bredd, djup och relevans från kurser på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande nivå. Kvalitet på examensarbetet och på andra självständiga arbeten. Övriga kunskaper eller färdigheter som är relevanta för den valda forskningsinriktningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2015-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2015/819
Kontakt
  • Dragi Anevski, +46462229611
  • Marju Orho-Melander, +4640391210
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2015-05-13
Sista ansökningsdag 2015-08-31

Tillbaka till lediga jobb