Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter

Exceptionella kandidater uppmanas söka en doktorandtjänst inom sparse och statistisk signalbehandling. Forskningsprojektet berör sparse modellering och representation av olika former av signaler, inklusive akustiska och spektroskopiska signaler. Projektet behandlar sparse modellering av inom- och utomdisciplinära tillämpningar, och kan även omfatta studier inom robust beamforming, spektralrepresentationer av glesa signaler, compressive sensing och dictionary learning. Projektet inkluderar interdisciplinära samarbeten.

De sökande uppmanas kontakta Prof. Andreas Jakobsson för ytterligare information.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

1. Minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller

2. examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Övriga villkor

Sökande ska, utöver ovanstående behörigheter, ha en stark bakgrund inom gles modellering och optimering, statistisk signalbehandling och matematisk statistik. Den sökande skall även ha (eller komma att få inom 3 månader från 1/9 2015) civilingenjörsexamen i teknisk matematik, teknisk fysik, matematik eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Bedömning av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.


Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2015-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2015/936
Kontakt
  • Andreas Jakobsson, +46462224520
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2015-05-13
Sista ansökningsdag 2015-06-04

Tillbaka till lediga jobb