Lund University, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Anställningen är placerad vid LUCSUS, (Lund University Centre for Sustainability Studies), Lunds universitet.

Anställningen är inledningsvis tidsbegränsad som längst i fyra år men den anställde kan efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor.

Arbetsuppgifter:
I anställningen ingår ca 50 % forskning och därtill undervisning, handledning och administration. Det aktuella forskningsområdet inom sustainability science omfattar både teori- och metodutveckling och empirisk forskning. Undervisningen kommer att göras främst inom ramen för Mastersprogrammet LUMES (www.lumes.lu.se). I anställningen kan även ingå uppdrag som studierektor.  

Behörighet:
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder:
Doktorsexamen i sustainability science är särskilt meriterande och i andra hand i annat relevant ämnesområde. Vid anställningen beaktas främst vetenskaplig skicklighet med hänsyn till det aktuella forskningsområdet samt relevant tvärvetenskaplig bredd.

Erfarenhet från internationellt samarbete och nätverksbyggande samt dokumenterat god samarbetsförmåga är meriterande. Dokumenterad pedagogisk skicklighet och en bred erfarenhet av undervisning, gärna med koppling till forskningsämnet, är meriterande. Förmåga att utveckla och genomföra tvärvetenskaplig undervisning är meriterande. Handledning av mastersstudenter eller motsvarande är likaså meriterande.

LUCSUS är en utpräglad mångkulturell miljö och det dagliga språket är engelska. Därför krävs goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lus-anstallningsordning.pdf

Lunds universitet eftersträvar likabehandling och mångfald inom organisationen. Vi välkomnar alla sökande och arbetar mot diskriminering.

Befordran:
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för en sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som universitetet ställt upp för en befordran till universitetslektor. Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande universitetslektor.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för en sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som universitetet ställt upp för en befordran till universitetslektor. Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande universitetslektor.

Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall följande.

Väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. God nationell och internationell nivå som forskare. God förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning. God förmåga att formulera projektskisser och ansökningar för extern finansiering. God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Ansökningsförfarande:
Ansökan skall vara i form av en enda PDF-fil som inkluderar ett CV, lista över vetenskapliga publikationer och en plan för den sökandes forskning under fyra år. Forskningsplanen skall relatera till den forskning som redan bedrivs vid LUCSUS. För information om pågående forskning hänvisas till hemsidan www.lucsus.lu.se.

Forskningsplanen ska omfatta högst fem sidor, vara skriven på engelska i typsnitt Times New Roman ( 12 pt ), 1,5 radavstånd, och marginalerna 2,5 cm.

Den första sidan i ansökan skall innehålla följande:
Den sökandes namn och kontaktinformation   Namn och kontaktuppgifter till 3 referenser Forskningsplanens titel (max. 20 ord). Ett abstrakt för forskningsplanen (max. 200 ord). 

Följande sidor:
Curriculum Vitae (max 2 sidor) och publikationslista (max 2 sidor) 

Följande (max 5) sidor.
Forskningsplan Literatur referenser 


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 160801
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/514
Kontakt
  • Lennart Olsson, +46462220511
Publicerat 2016-03-23
Sista ansökningsdag 2016-04-23

Tillbaka till lediga jobb