Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum (Matematik LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i matematik med inriktning mot maskininlärning för medicinsk bildanalys.

Forskarutbildningsämne
Matematik

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten innebär i huvudsak doktorandstudier, men upp till 20% institutionstjänstgöring kan ingå, normalt övningsundervisning i grundkurserna.

Doktorandprojektet finansieras av Vinnova genom projektet DOGS (Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer) och LIIMA (Large-scale Interactive Image Analysis), där Lunds Universitet, SUS och Sectra samarbetar för att utveckla bildanalysalgoritmer baserade på maskininlärning för automatisk eller semi-automatisk diagnos av mikroskopbilder av histopatologiska vävnadssnitt. Målet med projektet är att utveckla nya metoder för klassificering av prostatabiopsier och prostatasektomier i friska och cancerogena celler, baserat på ett specialutvecklat "deep learning" nätverk, som är adapterat och tränat på denna typ av bilder.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vidare krävs att den studerande uppnått en kunskapsnivå inom matematik som svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrund
Den sökande ska ha goda kunskaper i matematik och dess tillämpningar inom teknik, samt god förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper i ämnet och dess tillämpningar. Erfaranhet av tillämpad matematik, speciellt datorseende, digital bildanalys och maskininläning, är meriterande. Programmeringserfarenhet är ett plus.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/556
Kontakt
  • Anders Heyden, +46462228531
Publicerat 2016-02-11
Sista ansökningsdag 2016-03-15

Tillbaka till lediga jobb