Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

SOL söker en universitetsadjunkt för ett vikariat på 55% i ämnet Svenska som andraspråk. Anställningen omfattar perioden 2017-09-01 – 2018-01-31. I anställningen ligger undervisning på lärarutbildningen samt inom lärarlyftet.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.
Inom anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling samt övrig tid.

I anställningen ingår undervisning på följande delkurser:
Litteraturdidaktik, läs- och skrivinlärning (inom lärarutbildningen)
Litteracitet och bedömning inom (lärarlyftet, LLUY74)

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter god samarbetsförmåga samt dokumenterat god förmåga att arbeta i lärarlag.

Utöver detta krävs för anställningen minst 90hp i svenska som andraspråk eller motsvarande samt dokumenterad och mycket väl vitsordad erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk. Universitetsadjunkterna förväntas också vara beredda att ta på sig administrativa uppgifter.

I ansökan vill vi att du bifogar
- en enkel meritförteckning (utan bilagor)
- eventuell publikationsförteckning - förteckning över undervisade kurser
- namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-01-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 55%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2588
Kontakt
  • Lena Larsson / Studierektor Sektion1, lena.larsson@nordlund.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-08-18
Sista ansökningsdag 2017-08-31

Tillbaka till lediga jobb