Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vill du vara en del av en forskningsmiljö som arbetar med stora reglertekniska utmaningar för att skapa ett framtida hållbart samhälle? Då är postdoc-tjänster inom LCCC Linné-projekt något för dig! Alla forskningsområden som rör komplexa system tas i beaktande. Medfinansiering finns från projekt såsom robot-navigering och intensivvård.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av forskning inom ramen för pågående projekt på institutionen och dess forskningscentra. I arbetsuppgifterna ingår också att undervisa på doktorandkurser samt att bidra till det vetenskapliga samtalet och utvecklingen vid institutionen. Inom ramen för anställningen ingår också möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Arbetsspråk är engelska och svenska. Mycket goda kunskaper i både skriven och talad engelska är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Grund för bedömningen är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.

Vi söker en person som är flexibel och öppen, villig att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Övriga bedömningsgrunder är drivkraft och självständighet samt förmåga att knyta kontakter, kommunicera och samarbeta med kollegor inom och utom akademin. Intresse för att lära sig svenska under anställningstiden i Lund är önskvärt.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och ska avse heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt ett särskilt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet strävar efter jämnare könsfördelning på dessa anställningar och ser därför gärna att kvinnor söker denna anställning. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3587
Kontakt
  • Eva Westin, +46462228787, eva.westin@control.lth.se
  • Anders Rantzer, +46462228778, anders.rantzer@control.lth.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-11-29
Sista ansökningsdag 2018-01-07

Tillbaka till lediga jobb