Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Excellence in academy through gender equality

Inom LTH ser vi att heterogena grupper ofta bidrar till en mer kreativ miljö – viktig när vi tillsammans utforskar och skapar till nytta för världen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för underrepresenterat kön, och vi arbetar aktivt för att LTH ska bli en jämställd fakultet. Därför gör vi en långsiktig satsning för att inspirera fler kvinnor att söka sig till mansdominerade forskningsområden – och vice versa.

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som lärare och ledare.

Omfattning

Heltid (100%)

Ämne

Fysik med inriktning mot klimatmodellering och kopplingar aerosoler - moln – klimat.

Särskild ämnesbeskrivning

Fysik med inriktning mot klimatmodellering och kopplingar aerosoler - moln – klimat. Användning av klimat- och jordsystem-modeller med särskilt fokus på implementering och utvärdering av processer som styr växelverkan mellan aerosol-moln-klimat. Återkopplingar i klimatsystemet som innefattar landekosystem och atmosfärsmodellen kopplat till en dynamisk vegetationsmodell i en jordsystem-modell, exempelvis EC-Earth. Forskningen inom tjänsten utförs inom ramen för det strategiska forskningsområdet (SFO) MERGE vid Lunds universitet (www.merge.lu.se).

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Utöver detta erbjuds våra biträdande universitetslektorer ett fyraårigt karriärprogram – LTH Career Academy – som låter deltagarna stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som ledare.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med samhället.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Om särskilda skäl föreligger kan undantag medges.

Övriga krav:

 • Erfarenhet av klimat- och jordsystem-modellering, med särskilt fokus på växelverkan mellan aerosol-moln-klimat.
 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av att utveckla klimat- eller jordsystem-modeller.
 • Erfarenhet av programmering av klimat- eller jordsystem-modeller.
 • Erfarenhet av att använda kraftfulla datorer, särskilt för att köra klimat- eller jordsystem-modeller.
 • Erfarenhet av att hantera stora datamängder, särskilt data som kan användas för att testa och utvärdera klimat- eller jordsystem-modeller.
 • Dokumenterad förmåga att publicering i ledande internationella vetenskapligt granskade tidskrifter.
 • Erfarenhet som postdoktor eller relevant erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig verksamhet.
 • Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att använda satellitdata för fjärranalys av aerosoler och/eller moln.
 • Erfarenhet av att använda data rörande atmosfäriska aerosoler från fältstationer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

***************************************************************

Befordran till universitetslektor i aerosolfysik med inriktning mot växelverkan aerosol-moln-klimat och dess återkopplingar i klimat- och jordsystem-modeller.

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Tydlig forskningsprofil inom ämnesområdet.
 • Kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Hög nationell och internationellt erkänd nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär. 
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt, aktivt, produktivt och nyskapande utveckla forskning inom anställningens ämnesområde samt redovisa planer och visioner för framtida forskning inom såväl nationella som internationella ramar.
 • Ha aktivt, självständigt och framgångsrikt sökt och erhållit extern finansiering på en betydande nivå.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Handledning av studenter på grund- och forskarnivå.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
 • God administrativ förmåga.

I bedömningen tillämpas LTH:s Riktlinjer för anställning som, och befordran till, universitetslektor vid Lunds tekniska högskola – vetenskaplig grund (Dnr 2017/798).Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3904
Kontakt
 • Dirk Rudolph, +46462227633
 • Birgitta Svenningsson, +46462227639
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-01-14
Sista ansökningsdag 2019-02-04

Tillbaka till lediga jobb